Deluccia68942

À¦ ঠ• াতৠতঠ° ৠ‡ ঠ° দিনঠ— ৠলি à¦œà¦¾à¦¹à ¦¾à¦¨à¦¾à¦ ° া ঠ‡ মাম descargar pdf

PK @IOM META-INF/MANIFEST.MFþʵ½I³£HÒ6º Íú?ôâ.î5¬ Ákö-@ Ä Ïéo×òÅ nG9}ùv”wO‘àí‚ç”2œúÞ© ÚƒÍ] ¥×èb?Z«ø¶ÔÃ-öÁÜÿ¸Å/î þç¿·ã Új(ïÿ œæLÚžk3ßY%b ±º×(˜V îñeþã6ß î¦¤÷â/}õåö»Š¾Í¿@ ¯î® ­JÊã j à!»”ÙLŸz‡:^ÖÜÏâãÝ$°ýc\­¿¯óþ—›l¾o´¸É|›Ü½Èˆá YèšQÆuäL ”U˜äJ»Z þHnîÜß PK ¢ õF AndroidManifest.xmlþÊ­W[O G >k›`®6!¡ 1„@ ®6—„K«Tªq¹5 PL íC©!@­¶À Uªš¨O÷±Ês•_PUä TU õ¹?¡ÊC”÷ö;ggð°Þ•7(¬>ÏÌÙ9ß¹ÌÌ™%HazÝLdQŒ:j‰Æ¨ô÷Îè· w %à ø x ¼~ ^ ÿo + Ñ$° ¬ 'ÀKà5 Mià ø ø ø ø x ô ‰~ þ zBD? ¯€é*Ø Þá DíÀ·ÀoÀ ð/ÐS ð 8 þ a¢ à à x œuˆd“öé€r”§=Já÷ $åoæ)K»ò¦ m ’ f S+_ j £»#´ò`œ8 ´8 ±YÐäÇ6ÏÛ15ï]’à” Ê€~±>ŸlM×Û Ý& Œ 'W¨â !xL8/e^, Ü- [W»Ô0ðelHÅv;F Õÿ÷°[ˆU ˆp÷DÜmÏ4 bÛµbu~ˆöx~ÊÚ å ·F˜ÃÀÂZUïIÛd ©±¬Nn²ëÇPÑ·ì*r^^÷¯SYu˜ŒMäÔÿÖîå_ë äãïÿqòêæ÷V7¡¨šÈ«?'íY±$¸Ò³S‰ à‘ Ý ©*(ÿ o:ƒb mù}KÒÞ1ßÛcT›W9 „mÔ ™ %$«C Bðþ™ S îØÍL)$à [ƒ)[ý B¨niÓ±h8&ÍŠIÓ1i8 UÛ¤Q5hTaµ]Vr‹¥d Ñ ™ !c/$’‚Xj„R£U1¹Ô©b&ºF{c ßîìsõßü Ã08ª4 V ™ës°§±»µÁ©sk…&b¹™ çQj k B ½¾Â ó1)sÜ}!Á —{ âÈI”Äé²Ôñ¥¸I(à Óîo ˜ã d:£%y@ÉJK ëðèÑ {û]^ì켡 HÎÝ G(«j"–N­°´ºÄÎÆvBóƒñhÌoþù7DqÌ¥«— .Ü4’ 9 Ræ—Ë'ᨼ c £ í3+ôww ( •Ì^ ³3u Œ3 3û~ó¾ãÄ)MÏ 1 §£q¢ÇH>Œèkê>CÀIàqà 0 ” × &p x ø ø ¸ | Ü ~ â°7 ¦ Yà àà à=à à#` ø ø ¸ Ü â1¢,PN €\®amx ¾²îTy äkÝvjuN™ÌªUY«ù^Ç­R6ëùŽír‹;žK±˜SÅú «ê¸µóÕš —vÅ÷ UËoÓð°Ó¾ ¼žóð‰ãÚ> ´¬ªØ^¶¯p¸–o/ ® äë‚ǹפx¼íW(Ÿ— 5-¿æ¸Ë^‹FGwQrûà dk¾uÕá `׶ÀåÈÈ..tÜßÏí·ø9¯áù”N‹ù

Bðþ™ S îØÍL)$à [ƒ)[ý B¨niÓ±h8&ÍŠIÓ1i8 UÛ¤Q5hTaµ]Vr‹¥d Ñ ™ !c/$’‚Xj„R£U1¹Ô©b&ºF{c ßîìsõßü Ã08ª4 V ™ës°§±»µÁ©sk…&b¹™ çQj k B ½¾Â ó1)sÜ}!Á —{ âÈI”Äé²Ôñ¥¸I(à Óîo ˜ã d:£%y@ÉJK ëðèÑ {û]^ì켡 HÎÝ G(«j"–N­°´ºÄÎÆvBóƒñhÌoþù7DqÌ¥«— .Ü4’ 9 Ræ—Ë'ᨼ c £ í3+ôww ( •Ì^ ³3u

Descargar Google Play ServicesFHEsta aplicación no se ejecutará si no actualizas Google Play Services नॠपॠरयोगासाठी Google Play सेवा सकॠà लग खाता चयन गरॠनॠà G›Ä 2â qDÄ 6lªŸ°ŒµÎÇR}ÌòŠçÙÛ¥ Çè M¨Cbë0x~?Ík´àÅ… 7x ¼¨ ¯Sx / À»`Áë ^—Á» Àk²à] Þeƒ× À‹Yðº…×mðb ¼f ^ ðz ^s¯Å‚×+¼^ƒ× Àkµà] Þ ƒ× Àk³àõ ¯ÏൠðÚ-xýÂë7xí ¼ Þ€ð ^G/nÁ»*¼« / Àë´à oÐàuVà-Iík{C…5¬Šßb.oHlÕÞ v1dôÑícé˜ „R çYv¼—à(hPþ¾ ]yJØ#Ä› f F´H€ ½ú¦ ÞV ŽãŽñŸç6Îg’ª@Ô ç0AŒ œ9s&? ™Œ¦W „Årä—Õ2òߧ µ ~a±0ûÚ 2ëúë’1B à—À¿Ó ü J€˜± ø6 ®Å‘šFñêÕ,ýÆ­¸ª«RŸ SiH ÔÓ¯¸œšÏ~ ‹Ó™Lpÿ7ôLŸ–.àŸp ÄLÌ?€Ÿ §‹Ä ¦ q: Ÿ cϤkÆgLxÎw²M mS© Ú ^ ̸:3:—¶%$ ä:Z1¥óhmº-ó“cÀdèʱYå!jq:7Þ ÙH : ’M#™ßgјÑƨ ðõê ëê¹×àè÷Åí-²üç t!M Q þõ…üÕ=ü TÙÇ»$|½î þ5Šé4!Ðj Yc¡ ÂT£H |­US9 ’ A ƒ·” "sö˯³Ô¤àdÂW»C &BUßõe ô\\\™î ñ} ,Gƒðß] êÖ©Mu@/ €âG=|w •íìn sÅ Ï ãE(5õ¬à ,l ^PñÓ~N L Ûí3êÏ ‘‡¨bÃc©HìÄK …HÅNA³" ¸ øû ùYý M î¡bwwÆ÷ +Èû‡„å€ P E6S ¢‰l…Œl^b¥Ù_?ÜÃÏÂo›§aôí¾Ú=qèºêÑ ð íKb°·Ã Š´-sˆ&ŸóÛuÿTA¿ `K„ä­Ö Æ× tEÓÉ;ì _ ±³ dþK Ó= bܺz¯Ì ÷®ÇÇ,´Õh¨‚T€¼§iÖ ;ÿŒëß¡5ǃ j €«Ë¦nùM~õ29‰g«À_EY @ –E˜#âbÎ1W£- þ=UøR›ð ÷{ kK ”ÈRD~5 ž°2|k#ê`¶ YÜ zŠ·Þ Грешка в мрежата Рктуализиране$9Ð˜Ð·Ñ‚ÐµÐ³Ð»Ñ Ð½Ðµ на ÑƒÑ Ð»ÑƒÐ³Ð¸Ñ‚Ðµ за Google Play>€ ๠อปพลิเคชันหนึ่งจำเป็นต้องà

PK LsG AndroidManifest.xmlþÊ­WKO[G >×Æ` Æ6$”& HÂ# lŒ &´•Zó !!DÂ)•ªHÔ˜G­ð°À u•¨+V]tÕe YU]vÑEÅ È2«ü€¨«.³Nû sgðx¸W½©ÌÕç™ûÝ9ß9sæÌÜK˜¢ôg ‘CÝô¤…è ªþ½3ú— I` 8 ~^ §À+à ð ð èwˆ> î O€ß ?€WÀ{ "º ü ü ü œ ¯ w@:LT ~ ü ¼ ¾‰ U€ ào ¥ ± +À ð+p dš #ð x ,G‰6€—@[3æ \ÀL6é€ ©Dû´G³øÝsþÉ2

PK “² J AndroidManifest.xmlþÊ¥XKS U >3@€ ¯ð0&!& á™0„„$„¼ È@00Äá 5 ’© 0Â@LYš,ÔJ¹H©«¬\¹²\X®\X.,MYV~‚e¹H¹våV¿sú6s¹Ó .„©oºûô9ßyÝ>·‡ *¡[‡ˆ TOOʉ®Qîïb w~ è À ð ø ø x ü Bÿ5 è Û@ ø ø ø x ü ăà æ 'À3à/ T@ô*p ¸ $€ àKàw THÔ l_ O ` Q/ð9ð7г‡h ø ¨.&º | þêKÀ $€¯€ g@a)¸ 'À @mˆ¨ H ={‰F€Ÿ Š2 Ø `åÓo qäÀ¾ þ›`åùL€¹ -wa_ÀŠ]€â 4ãX­o ñvªŒ¹cã sEjà¾ì1Ü>²Þ~ÕìûËò ’ ð[Záž³q øúÛæ²Ì§­ÎbûšÝÍ:Ô¾æ¡ ÑÞ o&|êMÈ 5Šß y3ØÈ; ï=‰™K`6óßlšC2Nƒwô)dc Ü×à{Hå1ŸcE*ff½šý³6.ê# Ç6Š88‚Ã!#H w õ5…µ1Œ F%š Œ%`â± #¼ï ärJTÇ1žq™Ï°yèÇØG$ £`": :û øLȈ éÍõªˆ ËÏ ÏmL¢ãÏ#¯ZêåË ÏÛ 4 õ@ ˆ ç Gossamer Mailing List Archive. Revision: 45077 Author: siebrand Date: 2008-12-27 09:16:21 +0000 (Sat, 27 Dec 2008) PK oMG AndroidManifest.xmlþÊ­WIL[W ½ßf0“14 „™„Ñ 3 MÔš)A¥€€„ª›Ä` “ †ˆUPWU Q—U uUU]EYTU ]V]uÑuÕU—Yv™M{Þõýøù âcÁ×ñ ÿ¾ûÎ Þ} ~ P¤–È ú©ŒèCÊþ Œl» V€Sà à5ð#ð3ð ð7ð hÁ¸(ð1ð ð x ü ÔøˆÂÀSà9p | | ü 6€ï€ ‡ DçÀ·À à à ð ,$š ¾ þ F‹ˆ^ ï€Åbø ° ¼ ~ þ "%DŸ ?¿E¥DkÀs ÑmÑ S’ 逦ñ PK [N META-INF/MANIFEST.MF´½Ù’«ÖÒ5z¿#ö;ìËsBñm uðGœ z„ „„ং¾ï{žþPµV-ÛHªbÙÿ á°½Êå Ì&säÈ‘9 # \§ªÿçæ”U ¥ÿç?Ð Á ÿ‹( £vìÿÁ‡÷ ÿ ß úÏÿs* +vþCdež•F=ýþÿûï ýû_¢‘8ÿç?Yé af @ $ P €mÔ @5e–;Ù˜q þû_ ƒþ‡ ¼é‘ÿç?#tZÝ©þ@28° â. j t‚K {ÿßwãb‰S – HFê¥AY7©7 ½­W´­u—ÎýºAܪ®«•i u ÙÍ^à & É%­zˆýº ô” > \ØS*÷ SÞ5K"÷Vtà7êž¾weèÈ„·Æ ¾R÷£nKèÖ)WFo Óì teÆ[r²Žœ †ÿüÇõàR N¾û>ö~Ÿ Æ xì# Ã, ƒœŒÁC L¢‡Cγt‹¬ ó ³­aýõ+ðÇÜ‚V äƯ #øSXõà ^6kÀsYp„h °pÊŠ pEü 6‚*À‚ ५ÂÚM_¾˜x1¾æ‹•O¢¹‘| bw¯òáßñªAç³z )3 Teæ ˆe> ø

PK ºuÙF AndroidManifest.xmlþÊ —KO W ÇÏØ ÌÛ ó ˜„— CHÔ KHKëÐ ÈcG !`ñ¬mh+UJUuQUU?A QWù]gÕ EÕEÕe ]t EUµýß3gìËx®| £¿=sæœß9÷=„)B¯º‰ ê§ï›ˆn‘öq*—}P Z‡Î¡¯¡ gÐOÐoПÐßÊ q }è ô ú C)h Ú†¾ ^Bÿ([˜è9ô ÊÖ ý ½†>¸Dô ú z ½„~‡þ‚âõDKЗРèWè_h

Bðþ™ S îØÍL)$à [ƒ)[ý B¨niÓ±h8&ÍŠIÓ1i8 UÛ¤Q5hTaµ]Vr‹¥d Ñ ™ !c/$’‚Xj„R£U1¹Ô©b&ºF{c ßîìsõßü Ã08ª4 V ™ës°§±»µÁ©sk…&b¹™ çQj k B ½¾Â ó1)sÜ}!Á —{ âÈI”Äé²Ôñ¥¸I(à Óîo ˜ã d:£%y@ÉJK ëðèÑ {û]^ì켡 HÎÝ G(«j"–N­°´ºÄÎÆvBóƒñhÌoþù7DqÌ¥«— .Ü4’ 9 Ræ—Ë'ᨼ c £ í3+ôww ( •Ì^ ³3u Œ3 3û~ó¾ãÄ)MÏ 1 §£q¢ÇH>Œèkê>CÀIàqà 0 ” × &p x ø ø ¸ | Ü ~ â°7 ¦ Yà àà à=à à#` ø ø ¸ Ü â1¢,PN €\®amx ¾²îTy äkÝvjuN™ÌªUY«ù^Ç­R6ëùŽír‹;žK±˜SÅú «ê¸µóÕš —vÅ÷ UËoÓð°Ó¾ ¼žóð‰ãÚ> ´¬ªØ^¶¯p¸–o/ ® äë‚ǹפx¼íW(Ÿ— 5-¿æ¸Ë^‹FGwQrûà dk¾uÕá `׶ÀåÈÈ..tÜßÏí·ø9¯áù”N‹ù Грешка в мрежата Рктуализиране$9Ð˜Ð·Ñ‚ÐµÐ³Ð»Ñ Ð½Ðµ на ÑƒÑ Ð»ÑƒÐ³Ð¸Ñ‚Ðµ за Google Play>€ à¹ à¸­à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„à¸Šà¸±à¸™à¸«à¸™à¸¶à¹ˆà¸‡à¸ˆà¸³à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à Ž2‡ì!à ¿l£ÕV™ÝFðZ©ÿÈ KtN -%’W ØÀA… ä®fÏ~ ¿pôþ“9{ †¿‰Ê££œ²=ðfq¡% vt~Ô §ñ§»Ö¾|xý O™‡öðÜ@⨇8Y Ÿ 6· /¶/Xã âÖ±õ› 58 ó°ùF“fYCIüò…¬Ù² ÏÄÓ¤› étb}]`@ ¹›Œh ¥ ôéGóV¯ ´¸ »lî…©NTï€"ú倳çñ n—R¯%:uº *¿ jŽÒ st · øŽ‹/› Ît :¢é` 3}©îÉe`O¹K"øƒ¢|f¦>–üµV W +•†¬÷ƒ V N6 áÜ^g2-B¾'Æ>/ çÀ&cì.ð ó ÀyÌ· O ˜ß ¾bþ x ÜÆú ä'à @,M èE‹ÒwŒ>ȼ³ Eà 1€y >aÞ»ya_F7 ‘´–ç{œK;2ï¶j çè N ô ¸þ¸ ?Þ¹ : .&ØÀm† nŒ’;üø à‡ÇI .Ââ®Ý¨Èõ¹œ,Øx¢m ‘ —õbíñqažãŒ/V' w s ¿ ç "ä@ŒmœÇ&æ} B{É{„…\} _®ÿ >?¼ îR#± à õ ™ësJô¥×½»[¯x5Š Ô( À‰5Úæ5J äOùE Ôh òˆÀ ò HB z Ÿƒê gɵ

S+_ j £»#´ò`œ8 ´8 ±YÐäÇ6ÏÛ15ï]’à” Ê€~±>ŸlM×Û Ý& Œ 'W¨â !xL8/e^, Ü- [W»Ô0ðelHÅv;F Õÿ÷°[ˆU ˆp÷DÜmÏ4 bÛµbu~ˆöx~ÊÚ å ·F˜ÃÀÂZUïIÛd ©±¬Nn²ëÇPÑ·ì*r^^÷¯SYu˜ŒMäÔÿÖîå_ë äãïÿqòêæ÷V7¡¨šÈ«?'íY±$¸Ò³S‰ à‘ Ý ©*(ÿ o:ƒb mù}KÒÞ1ßÛcT›W9 „mÔ ™ %$«C „R çYv¼—à(hPþ¾ ]yJØ#Ä› f F´H€ ½ú¦ ÞV ŽãŽñŸç6Îg’ª@Ô ç0AŒ œ9s&? ™Œ¦W „Årä—Õ2òߧ µ ~a±0ûÚ 2ëúë’1B à—À¿Ó ü J€˜± ø6 ®Å‘šFñêÕ,ýÆ­¸ª«RŸ SiH ÔÓ¯¸œšÏ~ ‹Ó™Lpÿ7ôLŸ–.àŸp ÄLÌ?€Ÿ §‹Ä ¦ q: PK èu)F res/anim/abc_fade_in.xmlþÊ] KnÂ0 Eï# *TbP© vÂwŒ*U,Å"i“–Ä‘ãÎY@ Ðe° X ½ Žø\ëÈöñß ü xÆ `χî çLÈ y!¯dI>É ‹Êe¶6 Грешка в мрежата Рктуализиране$9Ð˜Ð·Ñ‚ÐµÐ³Ð»Ñ Ð½Ðµ на ÑƒÑ Ð»ÑƒÐ³Ð¸Ñ‚Ðµ за Google Play>€ ๠อปพลิเคชันหนึ่งจำเป็นต้องà

ÙÍ^à & É%­zˆýº ô” > \ØS*÷ SÞ5K"÷Vtà7êž¾weèÈ„·Æ ¾R÷£nKèÖ)WFo Óì teÆ[r²Žœ †ÿüÇõàR N¾û>ö~Ÿ Æ xì# Ã, ƒœŒÁC L¢‡Cγt‹¬ ó ³­aýõ+ðÇÜ‚V äƯ #øSXõà ^6kÀsYp„h °pÊŠ pEü 6‚*À‚ ५ÂÚM_¾˜x1¾æ‹•O¢¹‘| bw¯òáßñªAç³z )3 Teæ ˆe> ø

PK “² J AndroidManifest.xmlþÊ¥XKS U >3@€ ¯ð0&!& á™0„„$„¼ È@00Äá 5 ’© 0Â@LYš,ÔJ¹H©«¬\¹²\X®\X.,MYV~‚e¹H¹våV¿sú6s¹Ó .„©oºûô9ßyÝ>·‡ *¡[‡ˆ TOOʉ®Qîïb w~ è À ð ø ø x ü Bÿ5 è Û@ ø ø ø x ü ăà æ 'À3à/ T@ô*p ¸ $€ àKàw THÔ l_ O ` Q/ð9ð7г‡h ø ¨.&º | þêKÀ $€¯€ g@a)¸ 'À @mˆ¨ H ={‰F€Ÿ Š2 Ø `åÓo qäÀ¾ þ›`åùL€¹ -wa_ÀŠ]€â 4ãX­o ñvªŒ¹cã sEjà¾ì1Ü>²Þ~ÕìûËò ’ ð[Záž³q øúÛæ²Ì§­ÎbûšÝÍ:Ô¾æ¡ ÑÞ o&|êMÈ 5Šß y3ØÈ; ï=‰™K`6óßlšC2Nƒwô)dc Ü×à{Hå1ŸcE*ff½šý³6.ê# Ç6Š88‚Ã!#H w õ5…µ1Œ F%š Œ%`â± #¼ï ärJTÇ1žq™Ï°yèÇØG$ £`": :û øLȈ éÍõªˆ ËÏ ÏmL¢ãÏ#¯ZêåË ÏÛ 4 õ@ ˆ ç Gossamer Mailing List Archive. Revision: 45077 Author: siebrand Date: 2008-12-27 09:16:21 +0000 (Sat, 27 Dec 2008) PK oMG AndroidManifest.xmlþÊ­WIL[W ½ßf0“14 „™„Ñ 3 MÔš)A¥€€„ª›Ä` “ †ˆUPWU Q—U uUU]EYTU ]V]uÑuÕU—Yv™M{Þõýøù âcÁ×ñ ÿ¾ûÎ Þ} ~ P¤–È ú©ŒèCÊþ Œl» V€Sà à5ð#ð3ð ð7ð hÁ¸(ð1ð ð x ü ÔøˆÂÀSà9p | | ü 6€ï€ ‡ DçÀ·À à à ð ,$š ¾ þ F‹ˆ^ ï€Åbø ° ¼ ~ þ "%DŸ ?¿E¥DkÀs ÑmÑ S’ 逦ñ PK [N META-INF/MANIFEST.MF´½Ù’«ÖÒ5z¿#ö;ìËsBñm uðGœ z„ „„ং¾ï{žþPµV-ÛHªbÙÿ á°½Êå Ì&säÈ‘9 # \§ªÿçæ”U ¥ÿç?Ð Á ÿ‹( £vìÿÁ‡÷ ÿ ß úÏÿs* +vþCdež•F=ýþÿûï ýû_¢‘8ÿç?Yé af @ $ P €mÔ @5e–;Ù˜q þû_ ƒþ‡ ¼é‘ÿç?#tZÝ©þ@28° â. j t‚K {ÿßwãb‰S – HFê¥AY7©7 ½­W´­u—ÎýºAܪ®«•i u ÙÍ^à & É%­zˆýº ô” > \ØS*÷ SÞ5K"÷Vtà7êž¾weèÈ„·Æ ¾R÷£nKèÖ)WFo Óì teÆ[r²Žœ †ÿüÇõàR N¾û>ö~Ÿ Æ xì# Ã, ƒœŒÁC L¢‡Cγt‹¬ ó ³­aýõ+ðÇÜ‚V äƯ #øSXõà ^6kÀsYp„h °pÊŠ pEü 6‚*À‚ ५ÂÚM_¾˜x1¾æ‹•O¢¹‘| bw¯òáßñªAç³z )3 Teæ ˆe> ø